O nouă garanţie a excelenţei la Complexul Lauder-Reut

Finalul anului trecut a adus o prestigioasă aniversare pentru Complexul Educaţional Lauder-Reut, şi anume împlinirea a două decenii de când a fost aruncată sămânţa educaţiei Lauder-Reut în România, prin înfiinţarea şcolii şi a grădiniţei din cadrul actualului Complex, care azi are şi un liceu de elită, clasat printre primele zece din ţară şi care a avut constant o promovabilitate de 100% la bacalaureat, din prima sesiune. Reamintim că anul trecut, Ministerul Educaţiei a acordat Complexului Lauder-Reut o Diplomă de Excelenţă pentru rezultatele obţinute de elevii acestuia la concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale.

Tot la finele lui 2016, pentru a asigura în continuare calitatea procesului de învăţământ, conducerea Complexului Educaţional a decis înfiinţarea unui Board of Trustees alcătuit din personalităţi al căror statut profesional şi moral constituie o garanţie a faptului că şcoala cu care au acceptat să îşi asocieze numele este una de excepţie. Precizăm că Complexul Educaţional Lauder-Reut este guvernat în continuare de Fundaţia Ronald S. Lauder România, între ai cărei membri se află dr. Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, şi de Fundaţia Magna Cum Laude-Reut, sub preşedinţia Tovei Ben Nun-Cherbis, care îi are alături, în calitate de membri, pe Irina Cajal şi ing. Paul Schwartz. Prima reuniune a noului organism a avut loc în decembrie 2016 la Biblioteca Templului Coral din Bucureşti.

 Profesionalismul echipei Lauder Reut a creat faima acestei școli

În cuvântul său la întrunirea inaugurală a Board of Trustees de la Lauder-Reut, preşedinta Complexului Educaţional, a Fundației Ronald S. Lauder România şi a Fundaţiei Magna Cum Laude-Reut, Tova Ben Nun-Cherbis a spus: „Suntem mândri că profesionalismul echipei Lauder-Reut a creat faima acestei şcoli, în jurul căreia s-au aliat o mulţime de oameni de valoare, profesionişti la rândul lor în domeniile în care activează, ce vin în sprijinul viziunii noastre pentru pregătirea generaţiilor lumii de mâine. Mulţumim din suflet prietenilor vechi, care de două decenii sunt alături de noi, dar şi prietenilor mai recenţi, care ni s-au alăturat pe parcursul existenţei şcolii. Vă mulţumim mult pentru încrederea cu care ne-aţi învestit, pentru sprijinul pe care ni-l oferiţi şi pentru implicarea în creşterea şi educarea copiilor noştri. Avem împreună o misiune de valoare şi simţim că vom face lucruri minunate, în baza viziunii împărtăşite în educaţie, pentru care aveţi întreaga noastră apreciere”.

Înființarea Board of Trustees, într-o componentã valoroasã și diversificatã – o idee foarte bunã

 „Apreciez foarte mult această idee de Board of Trustees, iar faptul că există o componenţă atât de diversificată şi de valoroasă este un lucru extraordinar. În ce mă priveşte, accept să fac parte din acest Board”, a afirmat preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, la prima întrunire a membrilor acestei structuri. Vorbitorul a subliniat că „Lauder nu este numai o unitate de învăţământ, ci este un mod de educaţie complexă şi de formare a omului pentru propria persoană şi pentru societatea în care trăieşte. Aşadar, naşterea acestui Board of Trustees este un prilej de mândrie şi bucurie şi să dea Dumnezeu să avem rezultate cât mai bune, să nu fie numai întâlniri festive în care spunem cuvinte frumoase. Poate că veţi vedea acest Board ca un grup de reflecţie care nu cred că trebuie să se limiteze la şcoala propriu-zisă, pentru că suntem oameni atât de diferiţi aici, cu preocupări şi cunoştinţe multiple, putem dezbate şi probleme mai generale ale societăţii de astăzi. Deci, să îi dăm şi o caracteristică de grup de reflecţie”. Preşedintele F.C.E.R. a atras atenţia că prin existenţa Complexului Lauder s-a creat „o deschidere şi mai largă că­tre societatea neevreiască. În fond, noi, evreii din România, suntem o minoritate şi faptul că pe lângă noi şi împreună cu noi învaţă şi alţii este extraordinar. Şi vă asigur pe cei care, în calitate de părinţi, vă daţi copiii la Lauder, că veţi mai câştiga un capital: încă o limbă străină – ivrit. Este un lucru foarte valoros pentru că Israelul este astăzi o valoare mondială în ştiinţe, în arte, în cultură şi, dacă ai acces direct la informaţie în limba respectivă, este un lucru extraordinar”.

O cale de a avea rezultate și mai bune la Lauder-Reut

Membru al Board-ului Fundaţiei Magna Cum Laude-Reut, preşedinte al Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi fost vicepreşedinte al F.C.E.R. pentru o lungă perioadă de vreme, Paul Schwartz a salutat înfiinţarea Board of Trustees ca pe o cale de „a avea rezultate chiar mai bune decât cele pe care le are acum Complexul Educaţional Lauder-Reut”. Vorbitorul a amintit că venirea la putere a comunismului a însemnat şi desfiinţarea tuturor şcolilor particulare, inclusiv a celor evreieşti. „Odată cu înfiinţarea şcolii Lauder, lucru pe care eu l-am salutat, a fost pentru prima oară când s-a reluat un învăţământ evreiesc tradiţional şi modern în România. Meritul, aşa cum s-a mai spus, este al lui Lauder, ca idee, al Tovei, care a condus echipa permanent, şi al întregului colectiv care a acţionat în această şcoală. (...) Evreii nu au avut un cuvânt de spus în conducerea României după venirea comuniştilor la putere. Dacă ar fi avut un cuvânt de spus, în mod evident ar fi fost şi şcoli cu limbă de predare ebraică. (...) Vreau să adresez felicitările mele, în primul rând Tovei, care a avut tăria să se lupte cu toate dificultăţile, ca şi întregului colectiv, să îi felicit pe elevi, care au înţeles că e altceva să faci o asemenea şcoală, iar rezultatele se văd în ceea ce au reuşit să obţină copiii care au absolvit şi au luat bacalaureatul la Lauder, toţi fiind în situaţii deosebite faţă de cei care au făcut şcoala în alte instituţii”, a subliniat Paul Schwartz.

Rabinul Rafael Shaffer a binecuvântat noul Board of Trustees

„Vreau să adresez două binecuvântări acestei adunări: în primul rând, dacă cineva vine cu o idee şi nu este acceptată, să aibă tăria să spună: Bine, eu gândesc aşa. Dar, pe de altă parte, dacă vine cu o idee bună, să fie acceptată, chiar dacă alţii vor spune: Da, eu nu am gândit aşa la început, dar e bine. Binecuvântez această adunare pentru a fi una în care fiecare să fie dispus să renunţe, la nevoie, dar să fie ascultată şi ideea lui, să fie deschidere pentru ca într-adevăr să fie realizat înaltul scop al acestei adunări, să ducă mai departe pe o cale bună educaţia tinerei generaţii, care este chiar baza viitorului societăţii noastre”.

Pentru a demonstra valoarea noii structuri şi capacitatea acesteia de a fi o garanţie şi un sprijin al excelenţei procesului educaţional de la Lauder-Reut, nu există argument mai pertinent decât de a reda integral componenţa Board of Trustees al Complexului Educaţional Lauder-Reut, din care fac parte 21 de membri: 

 1. MARJORIE FEDERBUSH – fondator al Fundaţiei Ronald S. Lauder International, New York; fondator al Fundaţiei Ronald S. Lauder România, Bucureşti; preşedinte al Strategies & Synergies International, New York;
 2. JONATHAN DAVIS – vicepreşedinte Relaţii Externe, preşedinte la Raphael Recanati International School – Lauder School for Government, Strategy and Diplomacy, IDC Herzliya – Centrul Interdisciplinar Herzliya, locotenent colonel în rezervă, IDF, Israel;
 3. Dr. ADRIAN BARBU – preşedinte onorific al B’nai B’rith România, om de afaceri de anvergură internaţională;
 4. EMIL HUREZEANU – ambasador, Ambasada României în Republica Federală Germania, Berlin;
 5. ADRIAN CIOROIANU – părinte al unui elev Lauder-Reut, ambasador, delegat permanent al României la UNESCO, Delegaţia permanentă a României la UNESCO, Paris;
 6. DANTE STEIN – om de afaceri, Stein Business, Austria & România, Mentorul nostru pentru tineri antreprenori;
 7. Dr. DANIEL ROSNER – lector, Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, manager de operaţiuni, dezvoltator de business InnovationLabs, câştigător al Imagine Cup Microsoft 2016, la Seattle, cu un dispozitiv portabil de monitorizare a echilibrului şi poziţiei corporale (ENTy);
 8. Dr. HERMAN BERKOVITS – consul onorific al României în Israel, medic personal al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu;
 9. ALICE DRĂGHICI – părinte al unei absolvente a Complexului Educaţional Lauder-Reut, care urmează cursuri de master în Germania şi părinte al unui elev Lauder-Reut, este un avocat respectat în România;
 10. ALEXANDRU MORĂRESCU – părinte al unui absolvent al Complexului Educaţional Lauder-Reut care a urmat cursuri de diplomaţie şi a absolvit Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, IDC Herzliya, Israel, şi care frecventează cursuri de Master la Bruxelles, avocat respectat în România;
 11. AURA RĂDUCU – bunică a unei eleve Lauder-Reut, fost ministru al Fondurilor Europene;
 12. LUCIAN DAN VLĂDESCU – părinte al unui elev Lauder-Reut, avocat respectat în România;
 13. DORU MIHAI GIUGULA – părinte al unei eleve Lauder-Reut, avocat respectat în România;
 14. ION M. IONIŢĂ – senior-editor al ziarului „Adevărul”, redactor-şef al revistelor „Historia” şi „Foreign Policy” România;
 15. Prof. dr. LIVIU ROTMAN – bunic al unui elev Lauder-Reut, director al Centrului de Studii Israeliene, SNSPA, Bucureşti;
 16. ALEXANDRU CUMPĂNAŞU – părinte a două eleve Lauder-Reut, preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României;
 17. MUGUR ȘTEȚ – director adjunct CPPAS, Banca Naţională a României, părinte al unui absolvent al Complexului Educaţional Lauder-Reut;
 18. JOSÉ IACOBESCU – preşedinte B’nai B’rith România;
 19. ARNON MANTVER – preşedinte fondator voluntar, Center for International Migration and Integration (CIMI), director general al American Jewish Joint Distribution Committee (1995-2014), director general al Department of Immigration and Absorption, Jewish Agency (1989-1995);
 20. AVI MILLO – fost ambasador al Israelului în România, fondator, împreună cu soţia sa Miriam Millo, al Fundaţiei Ronald S. Lauder România şi al Complexului Educaţional Lauder-Reut;
 21. Dr. AUREL VAINER – preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, fost deputat în Parlamentul României.

Dorim mult succes Complexului Educaţional Lauder-Reut şi recent înfiinţatului Board of Trustees.

Alexandru Marinescu (REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 486-487 (1286-1287) - 1 - 31 ianuarie 2017)

 

Pin It

Structura anului scolar

SUMMER SCHOOL 18 IUNIE – 5 IULIE 2019

VACANȚA DE VARĂ începe în 8 iulie 2019

* clasa a VIII-a termină cursurile pe 7 iunie 2019

* clasa a XII-a termină cursurile pe 31 mai 2019

* vacanţa de toamnă (27 octombrie - 4 noiembrie 2018) pentru ciclurile preşcolar şi primar se anulează pentru recuperarea zilelor libere acordate cu ocazia sărbătorilor evreieşti

  SEMESTRUL II

11 FEBRUARIE – 14 IUNIE 2019

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 20 aprilie – 5 mai 2019

ŞCOALA ALTFEL 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019

ZILE LIBERE 1 mai – Ziua Muncii - zi liberă (mi)

10 iunie – Şavuot - zi libera (lu)

17 iunie – Ziua a II-a de Rusalii - zi liberă (lu)

                     SEMESTRUL I

12 SEPTEMBRIE 2018 – 1 FEBRUARIE 2019

ZILE LIBERE 10, 11 septembrie – Roş Haşana – zile libere (lu, ma)

19 septembrie – Yom Kipur (mi) – ajun 18 septembrie (ma – program scurt 15.00)

24, 25 septembrie – Sucot – zile libere (lu, ma)

1 octombrie – Şmini Aţeret – zi liberă (lu)

2 octombrie – Simhat Tora – zi liberă (ma)

30 noiembrie – Sf Andrei (vi)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (jo)

VACANȚA DE IARNĂ 22 DECEMBRIE 2018 – 13 IANUARIE 2019

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 2 – 10 FEBRUARIE 2019

Our Mentors Honoris Causa

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY

 

Mihai Vrabie

Lauder Reut Student 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Gheorghe C. Peltecu, MD, PhD, FACS

Professor-Carol Davila U niversity of medicine & Farmacy, Director - Filantropia Hospital

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 Ambassador  

Dumitru Prunariu

Chairman-Nominations Committee for the Int’l Astronautic Federations’ officers, Member-Int’l Academy of Astronautics, UN COPUOS representative for Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Radu Gologan

Head of the Romanian society for Mathematics, Coordinator of the National Math Olympic Team, Professor-Politehnica University

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Daniel Rosner

Assistant Professor, PhD (Telemedicine),  InGeAr Hardware Laboratory Coordinator,

Faculty of Automatic Control & Computers, University Politehnica of Bucharest

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Yuri Baturin

Russian (Research) Cosmonaut, Politician

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Miguel A. Castillo

Rocket Scientist, Writer, Inventor, Inspirational Speaker

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Alexandra Țigănaș

Channel Director South Eastern Europe

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Teodora Migdalovici

Cannes Lions/Eurobest/Dubai Lynx Ambassador for Romania; Brand Leadership Award, Global Super Achiever Award, Private Diplomacy Award, European Excellence Award and Stevie Award; Head & Founder of The Alternative School for Creative Thinking

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Alexandru Cumpănașu

President, Association for Implementing Democracy, Moderator “Ambassador Romania” TV Show

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Professor Laurențiu Damian

PHD – Film Director, President – Romanian Filmmakers Union 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Ion Ioniță

Editor-in-Chief, Foreign Policy Romania Magazine, Senior Editor & Columnist – Adevărul Newspaper

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

 

Daniel Apostol

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Dan Bulucea

Country Manager - Google Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Marinel Burduja

Board of Advisors- Lauder Reut High School

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Catalin Pauna

Senior Economist -World Bank

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Valentin Lazea

Chief Economist, the National Bank of Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Bogdan Olteanu

Vice Governor – the National Bank of Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr. Liviu MUREȘAN

Executive President EURISC Foundation (European Institute for Risk, Security and Communication Management)

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Călin RANGU

Director Financial Supervision Authority; President of Insurance Management Institute; SNSPA Lector, Co-Founder CIO COUNCIL Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Bogdan PRISECARU

adviser, Romanian Intelligence Service

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Răzvan NICOLESCU

former Minister of Energy, senior consultant – Deloitte, Chair European Agency for Energy Regulation

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Vasile IUGA

Managing Partner of PwC for South-Eastern Europe (SEE) and Country Managing Partner of PwC Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr. Radu DUDĂU

Associate Professor at Bucharest University, founder and mentor, 8 years of service as first teacher of diplomacy and int'l relations at Lauder Reut high school

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

David MORĂRESCU

alumni of Lauder-Reut Educational Complex and now head of the 2nd undergraduate year at the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy , IDC Hertzlyiah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Nir TORDJMAN

Researcher & Communication Manager, International Institute for Counter-Terrorism (ICT) IDC Hertzlyiah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

World Champion Runner, former Minister of Youth and Sport

Gabriela SZABO

România

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

PhD Professor, Head of Division, Arabic Teaching Division

Gustav MEISELES

Tel Aviv University

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Minister of Culture and National Identity, Ministry of Culture and National Identity

Ionuț VULPESCU

Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Minister Delegate for European Affairs

Ana BIRCHALL

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

Advisor on External Policy

Iulian CHIFU

Romanian Senate

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

Assistant Professor at Beit Berl College and Tel Aviv University,

Professor at Ludwig-Maximilians University München and London School of Economics,

former member of the Knesset and Professor Honoris Causa at NUPSPA Bucharest

Dan KORN

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 III Secretary

Martín Alonso BORREGO LLORENTE

Embassy of the United Mexican States

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Ján GÁBOR

Republic of Slovakia

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Counsellor, DCM

Herman BASKAR

Embassy of the Kingdom of Norway

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador

Davor VIDIŠ
  Republic of Croatia

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Diplomat, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department

Maria SARAFIAN

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador

Doru COSTEA

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Head of the OSCE, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department,

Călin FABIAN

  Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

II Secretary

Adina BĂDESCU

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Counsellor – Consul

Andrzej KALINOWSKI

Embassy of Republic of Poland

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

I Secretary Trade and Investment Promotion Section

Weronika STANKO

Embassy of Republic of Poland

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Counsellor 

Michalina RADECKA-KOWALSKA

 Embassy of Republic of Poland

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dan PETRE

General Director, the Romanian Diplomatic Institute

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

Bachelor of Arts, Government, Global Affairs, Counter Terrorism, Conflict Resolution 

Ezra D. FRIEDMAN

The Lauder School of Government, Diplomacy, and Strategy, Interdisciplinary Center Herzliya, Israel, class of 2017

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Jeremy Elijah DANZIG

Interdisciplinary Center Herzliya - Lauder School of Government,

Willamette University - College of Liberal Arts, class of 2017

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Adviser to Deputy Director

Gabriela MATEI

Romanian Intelligence Service

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Chairwoman of the European Affairs Committee 

Gabriela CREȚU

Romanian Senate

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Ely KARMON

PhD, Senior Research Scholar, International Institute for Counter-Terrorism (ICT) and the Institute for Policy and Strategy (IPS,), IDC Hertzlyiah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Apostolic Nuncio

Francisco-Javier LOZANO

Vatican

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Chargé D’affaires

Dean THOMPSON

United States of America  

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

Tove Bruvik WESTBERG

Norway 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

 Agustín Gutiérrez CANET

Mexico

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

 Paul BRUMMEL

United Kingdom

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

 Francois SAINT PAUL

France

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

,

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

VLADIMÍR VÁLKY

Czech Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

MARIA CUEVAS BERNALES

Chile 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

Gerhard REIWEGER

Austria 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Daniel IONIȚĂ

State Secretary , Minister of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Moshe Alexenberg, M.A

Summa cum laude Diplomacy and Conflict Studies (GPA 95.5), ValedictorianLauder School of Government, Member of student delegation to NATO Headquarters, Brussels

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Sarit Ben Shabbat, B.A 

Lauder School of Government, Strategy and Diplomacy, M.A -History of Middle East and Africa , Tel Aviv University

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr Jonathan Fine

Undergraduate Advisor Lauder Government School Raphael Recanati International School, Fellow Researcher International Institute For Counter-Terrorism

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr. Assaf Moghadam

Senior Lecturer, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Senior Researcher, International Institute for Counterterrorism, Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Jonathan Davis

Head of Raphael Recanati Int’l School, Vicepresident for External Relations, IDC Herzliyah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

David Morris

Political Counsellor, USA Embassy

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

First Secretary

Joseph KARL

Germany

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Head of Mission

Hersel Arezoo

Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Head of Mission

Jürgen HEISSEL

Austria

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Head of Mission

Tomáš VOSTRÝ

Czech Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Chief of Misssion 

David COSTELLO

Ireland

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Chargee D’Affaires

Duane Butcher

United States of America

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Charge D’Affaires

Luis Tejero Gonzales

 Spain

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Chargee D’Affaires

Venita Smith

 Republic of South Africa

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Theodor Paleologu 

 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Gerard Corr

Irish Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Marek Szigyiel

Republic of Poland 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Claudio Perez Paladino

Republic of Argentina

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Diego Brasioli

Italian Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Michael Schwartzinger

Republic of Austria

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador   

Mathijs van Bonzel

Kingdom of the Netherlands

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador   

Jiři Šitler

Czech Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador   

Dan Ben Eliezer

State of Israel

 with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Fota Iulian

Presidential Adviser, Head of the National Security Department

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Cristian Diaconescu

Presidential Adviser, President of the Senate, former Minister of Foreign Affairs former Minister of Justice

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Director, Vishay Intertechnology Inc

RUȚA ZANDMAN

 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

State Advisor 

LIGIA DECA

President of Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

I Counsellor

Mme. KATALIN KISSNÉ HLATKI

Hungary

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador 

WERNER HANS LAUK

Federal Repubilc of Germany

with all the honors and gratitude thereto pertaining

JoomBall - Cookies