Elevii de la Şcoala Lauder şi-au exercitat abilităţile diplomatice

Exchange Tichon Hadash
 

În vizită pentru aproape o săptămână  în Israel, un grup de 10 elevi de la Şcoala Lauder-Reut a avut posibilitatea să-şi verifice în practică abilităţile diplomatice deprinse la cursurile dedicate acestui obiect de studiu. Utilizarea a fost, ca să spunem aşa, pe mai multe planuri. În primul rând, cu prilejul schimbului de experienţă cu elevii de la Liceul Tichon Hadash din Herzliya, singura şcoală din Israel care are de asemenea în program cursuri de diplomaţie. În al doilea rând, în cadrul dezbaterilor de la Walworth Barbour American International School din Even Yehuda, unde s-a organizat  MUN 2017, respectiv conferinţa „Israel-Orientul Mijlociu după modelul ONU”, în cadrul căreia elevii au participat la diferitele secţiuni de dezbateri. Aici, de asemenea,  au profitat din plin de practica dezbaterilor în limba engleză, obiect de studiu la şcoală. În al treilea, dar nu în ultimul rând, în familiile israeliene care i-au găzduit pe copiii români, unde au avut un comportament ... demn de nişte tineri diplomaţi. Şi toate cele trei examene au fost trecute cu succes.

Legăturile cu elevii de la Tichon Hadash au început de la aeroport, unde cei 10 copii au fost aşteptaţi de gazde – părinţi şi copii israelieni - iar întregul grup, elevii şi profesorii însoţitori au fost întâmpinaţi de Adi Fridländer, directoare adjunctă a şcolii, profesoară de Biblie şi de diplomaţie – o combinaţie interesantă, dar se potriveşte -, a opinat ea când ne-am exprimat oarecum mirarea. Adi a răspuns din partea israeliană de colaborarea dintre cele două şcoli şi, împreună cu omologul eidin România, Tally Weismann, şefa catedrei de ebraică la Lauder, ea a fost iniţiatoarea acţiunilor în timpul celor şase zile şi îngerul nostru păzitor. La invitaţia ei, împreună cu profesoarele Rica Pintilie şi Diana Gherasimiuc, care la rândul lor au fost îngerii păzitori ai copiilor români, am petrecut un Oneg Şabat de neuitat, aşa cum are loc într-o familie de evrei religioşi moderni (cu trei copii adorabili şi al patrulea... pe drum), cu multă veselie şi respectarea tradiţiilor. A doua zi seara,  unul dintre părinţi a găzduit o întâlnire neformală între toţi copiii – români şi israelieni – cu organizarea unui fel de concurs ”cine ştie câştigă”, respectiv cine ştie mai mult despre ţara celuilalt şi cine cunoaşte mai multe cuvinte din limba celuilalt. Recunosc, nu a fost un concurs echitabil, deoarece copiii noştri învaţă ivrit la şcoală iar copiii israelieni nu învaţă româna.

În celelalte zile s-a intrat  în programul cunoscut de-acum de elevii de la Lauder. O dimineaţă a fost dedicată vizitei la Şcoala Tichon Hadash, cu prezentarea generală a acesteia şi a  programului de diplomaţie şi relaţii internaţionale. Este un  curs ce durează trei ani şi se concentrează  pe relaţia dintre cetăţeni şi guvern şi pe leadership. Atât elevii români cât şi cei israelieni au făcut o scurtă prezentare a ţărilor lor, cu imagini power point. În ceea ce priveşte ”infrastructura” secţiei de diplomaţie, Şcoala Lauder are o deschidere mult mai mare, obiective mai generoase, datorită sprijinului  acordat de o serie de instituţii de specialitate (MAE român, Institutul Diplomatic, Camera Deputaţilor, mai multe ambasade), ”de care, din păcate, şcoala noastră nu dispune”, mi-a declarat Adi Fridländer. ”Toate forurile municipale ne laudă, le place ceea ce facem, dar sponsorizări nu există”, mi-a spus ea. Un moment amuzant, care a permis manifestarea fanteziei copiiilor, dar şi apropierea lor, a fost realizarea în comun a unor picturi pe ghivecele de flori aduse cu prilejul sărbătorii de Tu biŞvat, anul nou al pomilor. Multe dintre imaginile desenate simbolizau prietenia dintre România şi Israel.

Dezbateri ca la ONU

Timp de două zile, elevii Şcolii Lauder şi colegii lor israelieni de la Tichon Hadash au luat parte la MUN – The Israel Middle East Model United Nations Conference 2017. Ea a fost organizată la Şcoala Internaţională Americană Walworth Barbour de la Even Yehuda, fiind cea de a 17-a întâlnire de acest fel. La actuala ediţie au participat 700 de elevi din 52 de şcoli. O imagine interesantă am putut să ne facem parcurgând lista şcolilor participante - şcoli evreieşti, diferite şcoli creştine  – laice şi confesionale  -,şcoli arabe – musulmane şi creştine. De această dată, singura invitată din străinătate a fost Şcoala Lauder-Reut România, dar de obicei vin din mai multe ţări. Impresionantă a fost ceremonia de deschidere a conferinţei, desfăşurată într-o imensă aulă, plină de tineri. Ei au fost salutaţi de importante personalităţi din lumea politică şi diplomatică israeliană, de reprezentanţi ai unor fundaţii şi ONG-uri. Numitorul comun al discursurilor a fost dorinţa de pace şi de înţelegere între popoare pe calea diplomaţiei. La sfârşitul ceremoniei au fost prezentaţi organizatorii evenimentului şi conducătorii diferitelor dezbateri, majoritatea - elevi ai şcolii.

Conferinţa s-a desfăşurat sub forma dezbaterilor pe comisii, 13 la număr, asemănătoare cu cele din cadrul ONU, printre care cele pentru dezarmare, drepturile omului, comerţ şi dezvoltare, dispute teritoriale, dar a existat şi un „Consiliu de Securitate”. Elevii s-au înscris la aceste comisii cu câteva luni înainte, li s-a transmis ce ţări reprezintă şi care sunt temele de dezbatere. Elevii noştri au fost desemnaţi să  reprezinte Ucraina şi în diferitele comisii a trebuit să expună punctul de vedere al acestui stat faţă  de problemele discutate. Pentru aceasta, fireşte, au fost nevoiţi să facă cercetări, să studieze, să citească luările de cuvânt  din Adunarea Generală a ONU şi din comisiile „adevărate”, ca să redea în mod real punctul de vedere al statului respectiv. Declaraţiile ţărilor au fost urmate de întrebări-răspunsuri, se puteau prezenta moţiuni sau se putea face lobby pentru o cauză sau alta. A fost cu adevărat un exerciţiu de diplomaţie. Personal, am participat la Comisia pentru „dispute teritoriale”, unde au fost abordate două teme: Kosovo şi Ucraina. Participantul nostru (Matei) a ştiut să contureze cele mai pertinente puncte de vedere  în aceste probleme, mai ales că reprezenta chiar Ucraina. Şi, după cum am aflat, şi ceilalţi elevi au făcut faţă cu succes dezbaterilor din comisii. La sfârşit, toţi participanţii au primit diplome. Şi cum şi în acest cadru s-a dorit apropierea tinerilor prin toate mijloacele, s-a folosit o formă agreată de toţi – o seară petrecută la discoteca din campusul şcolii.

Vizită la IDC Herzliya

exchange tichon hadash 20170509 1478630893IDC Herzlyia, un vast complex de învăţământ superior, nu a fost o necunoscută pentru elevii Şcolii Lauder, dat fiind faptul că o serie de absolvenţi ai liceului au ales să studieze în acest Centru Interdisciplinar. Facultăţile de Business, Communication şi Government (această ultimă specializare fondată chiar de R. Lauder) sunt compatibile cu studiile care se desfăşoară şi la Şcoala Lauder din România; de fapt acestea din urmă au fost create ca un fel de cursuri pregătitoare pentru cei ce doresc să-şi continue studiile în Israel. Cum limba de predare este engleza, nu există impedimente de această natură pentru elevii Lauder - România. Ţinând cont de toate acestea, vizita efectuată în campusul IDC Herzliya a fost utilă, explicaţiile şi prezentarea îmbogăţind informaţiile deţinute. Vizita s-a încheiat cu conferinţa ”Haos în Orientul Mijlociu”, ţinută de prof. Ely Karmon, specialist în relaţii diplomatice şi contraterorism, personalitate cunoscută elevilor români, el fiind invitat la evenimentul ”2-day Ambassadors”, organizat anual de Şcoala Lauder-Reut. Excelent documentată, prelegerea a zugrăvit o imagine realistă cu privire la marile obstacole care stau în calea ajungerii la pace în războiul din Siria.

Beduini, cămile şi plimbare prin Iaffo

Organizatorii programului au dorit să ofere elevilor şi un fel de ”condimente” ale vieţii israeliene, ducându-i în vizită în locuri mai speciale. Marea Moartă, o plimbare cu cămilele şi o masă într-un cort de beduini, la care s-a adăugat povestea eforturilor unei femei beduine de a trece peste prejudecăţile tribale şi a deveni independentă, au reprezentat partea ”distractivă” a programului, iar vizita la Iaffo, cu străduţele sale vechi, influenţele arabe, zecile de galerii, magazine de suveniruri, restaurante ”mediteraneene” şi piaţa de vechituri, unde puteai găsi tot ce-ţi imaginai, au încheiat periplul de şase zile al grupului de elevi de la Lauder-Reut.

Un moment emoţionant al vizitei a fost cel al despărţirii, organizat la şcoală. Au venit nu numai elevii şi profesorii, ci şi părinţii care i-au găzduit pe copii. Directoarea şcolii, Nehama Shalev, profesoara Adi Fridländer, din partea israeliană, Tally Weizman, din partea română, dar şi elevi şi părinţi au vorbit despre aceste câteva zile pe care le-au apreciat ca un simbol al prieteniei şi apropierii, concluzia finală fiind că vizita a fost un succes. „Încoronarea” sa a avut loc la restaurantul ”Fabrica de ciocolată”, unde cu toţii am consumat cele mai variate preparate, inclusiv cocktailuri... pe bază de ciocolată.

Făcând un mic bilanţ, care au fost câştigurile  acestui „excurs”?  Cred că ele reies din ceea ce am relatat: relaţiile de prietenie care s-au înfiripat între elevii români şi israelieni. Putem spune că a fost ”dragoste la prima vedere”. Şi-au găsit preocupări comune, interese comune, limbaj comun, într-un cuvânt s-au simţit bine împreună. S-au despărţit cu părere de rău dar  au spus ”Leitraot”, la revedere,  ştiind că la sfârşitul acestei luni, elevii israelieni vor întoarce vizita şi vor petrece de asemenea câteva zile în România. Desigur, vom relata şi despre vizita lor.

Şcoala Internaţională Americană Walworth Barbour din Israel

exchange tichon hadash 20170509 1693916414Situată la Even Yehuda, foarte aproape de Tel Aviv, această şcoală particulară oferă pregătire pentru elevi de la grădiniţă până la bacalaureat, conform programei şcolare americane. A fost creată în 1958, iniţial pentru copiii americani ai căror părinţi lucrau în Israel, fie ca diplomaţi, cadre didactice universitare sau oameni de afaceri. La ora actuală şcoala este frecventată de 596 de elevi, dintre care 182 în clasele superioare ale liceului. Limba de predare este engleza, dar se predă şi ebraica. Pregătirea este realizată de 146 de cadre didactice şi este frecventată de copii de toate naţionalităţile şi denominaţiile. Şcoala se află situată într-un campus care cuprinde opt clădiri -  grădinţă, şcoala elementară, cea medie şi anii superiori de liceu. Există o clădire pentru bibliotecă, una administrativă, şapte laboratoare, trei terenuri de sport, o piscină olimpică, patru terenuri de tenis.

 Curricula este asemănătoare celei din Statele Unite, iar în anii superiori elevii îşi pot alege obiectele de studiu iar la sfârşitul şcolii sunt obligaţi să prezine o lucrare originală de cercetare cu un subiect ales, fie din domeniul literar sau al artelor, fie ştiinţific. Elevii sunt îndemnaţi să facă voluntariat. Printre activităţile extracuriculare se regăsesc redactarea  revistei şcolii, MUN (la care au participat elevii români), cluburi de limbi străine, de robotică, cerc de teatru, clubul ecologic sau de bridge. Există şi un bogat program sportiv. Din statisticile prezentate reiese că elevii au o rată mare de promovabilitate şi majoritatea sunt primiţi în universităţile din Europa şi SUA. Fiind o şcoală particulară, este obligatorie o taxă, dar există şi burse de studii.

IDC Herzlyia

Fondată în 1994,  acest institut de învăţământ superior particular este compus din şapte facultăţi, toate susţinute de sponsori. Există două facultăţi de business, una de ştiinţe ale comunicării, de calculatoare, de diplomaţie, denumirea exactă a acesteia fiind ”Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy” , de psihologie şi un program de studii în străinătate. Programul este de trei ani, după care se poate urma unul de master sau doctorat. Situat nu departe de Tel Aviv, IDC Herzlyia este frecventat de 6.500 de studenţi, dintre care 1.800 de studenţi străini. Are 39 de cluburi şi organizaţii studenţeşti, 60 de programe de schimb de studenţi şi 32 de centre de cercetări. Este înzestrat cu laboratoare, bibliotecă iar la Facultatea de ştiinţe ale comunicării există un studio de televiziune şi de radio . Cei mai mulţi studenţi provin din Europa şi America de nord, dar şi din Orientul Mijlociu. În cei 22 de ani de la înfiinţare au absolvit 17.000 de studenţi din toată lumea. Fiind un institut particular, se plăteşte o taxă dar se oferă şi burse.

EVA GALAMBOS

 

Pin It

Structura anului scolar

 

SUMMER SCHOOL

18 IUNIE – 6 IULIE 2018

VACANȚA DE VARĂ

începe în 9 iulie 2018

* clasa a VIII-a termină cursurile pe 8 iunie 2018

* clasa a XII-a termină cursurile pe 25 mai 2018

* vacanţa de toamnă (28 octombrie - 5 noiembrie 2017) pentru ciclurile preşcolar şi primar se anulează pentru recuperarea zilelor libere acordate cu ocazia sărbătorilor evreieşti

                       SEMESTRUL II

       12 FEBRUARIE  – 15 IUNIE 2018

              VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

              31 martie – 10 aprilie 2018

                     ŞCOALA ALTFEL

               19-23 martie 2018 (liceu)

    26-30 martie 2018 (primar, gimnaziu)

           16-20 aprilie 2018 (grădiniţă)

                       ZILE LIBERE

     1 mai – Ziua Muncii - zi liberă (ma)

          21 mai – Şavuot - zi libera (lu)

28 mai – Ziua a II-a de Rusalii - zi liberă (lu)

                    1 iunie – zi libera (vi)

                          SEMESTRUL I

11 SEPTEMBRIE 2017 – 2 FEBRUARIE 2018

                             ZILE LIBERE

21, 22 septembrie – Roş Haşana – zile libere (jo, vi) – ajun 20 septembrie zi scurtă (mi 15.00), 5, 6 octombrie – Sucot – zile libere (jo, vi) – ajun 4 octombrie zi scurtă (mi 15.00), 12 octombrie – Şmini Aţeret – zi liberă (jo) ) – ajun 11 octombrie zi scurtă (mi 15.00), 13 octombrie – Simhat Tora – zi liberă (vi), 30 noiembrie – Sf Andrei (jo), 1 decembrie – Ziua Naţională (vi), 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (mi)

                        VACANȚA DE IARNĂ

     23 DECEMBRIE 2017 – 14 IANUARIE 2018

                VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ

                       3 – 11 FEBRUARIE 2018

Our Mentors Honoris Causa

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY

 

Mihai Vrabie

Lauder Reut Student 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Gheorghe C. Peltecu, MD, PhD, FACS

Professor-Carol Davila U niversity of medicine & Farmacy, Director - Filantropia Hospital

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 Ambassador  

Dumitru Prunariu

Chairman-Nominations Committee for the Int’l Astronautic Federations’ officers, Member-Int’l Academy of Astronautics, UN COPUOS representative for Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Radu Gologan

Head of the Romanian society for Mathematics, Coordinator of the National Math Olympic Team, Professor-Politehnica University

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Daniel Rosner

Assistant Professor, PhD (Telemedicine),  InGeAr Hardware Laboratory Coordinator,

Faculty of Automatic Control & Computers, University Politehnica of Bucharest

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Yuri Baturin

Russian (Research) Cosmonaut, Politician

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Miguel A. Castillo

Rocket Scientist, Writer, Inventor, Inspirational Speaker

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MATH & SCIENCE

 

Alexandra Țigănaș

Channel Director South Eastern Europe

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Teodora Migdalovici

Cannes Lions/Eurobest/Dubai Lynx Ambassador for Romania; Brand Leadership Award, Global Super Achiever Award, Private Diplomacy Award, European Excellence Award and Stevie Award; Head & Founder of The Alternative School for Creative Thinking

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Alexandru Cumpănașu

President, Association for Implementing Democracy, Moderator “Ambassador Romania” TV Show

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Professor Laurențiu Damian

PHD – Film Director, President – Romanian Filmmakers Union 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

MEDIA, COMUNNICATION & PR

 

Ion Ioniță

Editor-in-Chief, Foreign Policy Romania Magazine, Senior Editor & Columnist – Adevărul Newspaper

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

 

Daniel Apostol

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Dan Bulucea

Country Manager - Google Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Marinel Burduja

Board of Advisors- Lauder Reut High School

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Catalin Pauna

Senior Economist -World Bank

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Valentin Lazea

Chief Economist, the National Bank of Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

BUSINESS & FINANCIAL EDUCATION

 

Bogdan Olteanu

Vice Governor – the National Bank of Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr. Liviu MUREȘAN

Executive President EURISC Foundation (European Institute for Risk, Security and Communication Management)

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Călin RANGU

Director Financial Supervision Authority; President of Insurance Management Institute; SNSPA Lector, Co-Founder CIO COUNCIL Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Bogdan PRISECARU

adviser, Romanian Intelligence Service

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Răzvan NICOLESCU

former Minister of Energy, senior consultant – Deloitte, Chair European Agency for Energy Regulation

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Vasile IUGA

Managing Partner of PwC for South-Eastern Europe (SEE) and Country Managing Partner of PwC Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr. Radu DUDĂU

Associate Professor at Bucharest University, founder and mentor, 8 years of service as first teacher of diplomacy and int'l relations at Lauder Reut high school

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

David MORĂRESCU

alumni of Lauder-Reut Educational Complex and now head of the 2nd undergraduate year at the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy , IDC Hertzlyiah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Nir TORDJMAN

Researcher & Communication Manager, International Institute for Counter-Terrorism (ICT) IDC Hertzlyiah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

World Champion Runner, former Minister of Youth and Sport

Gabriela SZABO

România

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

PhD Professor, Head of Division, Arabic Teaching Division

Gustav MEISELES

Tel Aviv University

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Minister of Culture and National Identity, Ministry of Culture and National Identity

Ionuț VULPESCU

Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Minister Delegate for European Affairs

Ana BIRCHALL

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

Advisor on External Policy

Iulian CHIFU

Romanian Senate

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

Assistant Professor at Beit Berl College and Tel Aviv University,

Professor at Ludwig-Maximilians University München and London School of Economics,

former member of the Knesset and Professor Honoris Causa at NUPSPA Bucharest

Dan KORN

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 III Secretary

Martín Alonso BORREGO LLORENTE

Embassy of the United Mexican States

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Ján GÁBOR

Republic of Slovakia

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Counsellor, DCM

Herman BASKAR

Embassy of the Kingdom of Norway

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador

Davor VIDIŠ
  Republic of Croatia

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Diplomat, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department

Maria SARAFIAN

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador

Doru COSTEA

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Head of the OSCE, Asymmetric Risks and Non-proliferation Department,

Călin FABIAN

  Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

II Secretary

Adina BĂDESCU

Ministry of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Counsellor – Consul

Andrzej KALINOWSKI

Embassy of Republic of Poland

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

I Secretary Trade and Investment Promotion Section

Weronika STANKO

Embassy of Republic of Poland

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Counsellor 

Michalina RADECKA-KOWALSKA

 Embassy of Republic of Poland

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dan PETRE

General Director, the Romanian Diplomatic Institute

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

Bachelor of Arts, Government, Global Affairs, Counter Terrorism, Conflict Resolution 

Ezra D. FRIEDMAN

The Lauder School of Government, Diplomacy, and Strategy, Interdisciplinary Center Herzliya, Israel, class of 2017

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Jeremy Elijah DANZIG

Interdisciplinary Center Herzliya - Lauder School of Government,

Willamette University - College of Liberal Arts, class of 2017

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Adviser to Deputy Director

Gabriela MATEI

Romanian Intelligence Service

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

 

Chairwoman of the European Affairs Committee 

Gabriela CREȚU

Romanian Senate

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Ely KARMON

PhD, Senior Research Scholar, International Institute for Counter-Terrorism (ICT) and the Institute for Policy and Strategy (IPS,), IDC Hertzlyiah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Apostolic Nuncio

Francisco-Javier LOZANO

Vatican

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Chargé D’affaires

Dean THOMPSON

United States of America  

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

Tove Bruvik WESTBERG

Norway 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

 Agustín Gutiérrez CANET

Mexico

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

 Paul BRUMMEL

United Kingdom

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

 Francois SAINT PAUL

France

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

,

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

VLADIMÍR VÁLKY

Czech Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

MARIA CUEVAS BERNALES

Chile 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador  

Gerhard REIWEGER

Austria 

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Daniel IONIȚĂ

State Secretary , Minister of Foreign Affairs, Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Moshe Alexenberg, M.A

Summa cum laude Diplomacy and Conflict Studies (GPA 95.5), ValedictorianLauder School of Government, Member of student delegation to NATO Headquarters, Brussels

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Sarit Ben Shabbat, B.A 

Lauder School of Government, Strategy and Diplomacy, M.A -History of Middle East and Africa , Tel Aviv University

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr Jonathan Fine

Undergraduate Advisor Lauder Government School Raphael Recanati International School, Fellow Researcher International Institute For Counter-Terrorism

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Dr. Assaf Moghadam

Senior Lecturer, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Senior Researcher, International Institute for Counterterrorism, Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Jonathan Davis

Head of Raphael Recanati Int’l School, Vicepresident for External Relations, IDC Herzliyah, Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

David Morris

Political Counsellor, USA Embassy

with all the honors and gratitude thereto pertaining 

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

First Secretary

Joseph KARL

Germany

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Head of Mission

Hersel Arezoo

Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Head of Mission

Jürgen HEISSEL

Austria

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Head of Mission

Tomáš VOSTRÝ

Czech Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Deputy Chief of Misssion 

David COSTELLO

Ireland

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Chargee D’Affaires

Duane Butcher

United States of America

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Charge D’Affaires

Luis Tejero Gonzales

 Spain

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Chargee D’Affaires

Venita Smith

 Republic of South Africa

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Theodor Paleologu 

 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Gerard Corr

Irish Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Marek Szigyiel

Republic of Poland 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Claudio Perez Paladino

Republic of Argentina

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Diego Brasioli

Italian Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 Ambassador 

Michael Schwartzinger

Republic of Austria

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador   

Mathijs van Bonzel

Kingdom of the Netherlands

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador   

Jiři Šitler

Czech Republic

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador   

Dan Ben Eliezer

State of Israel

 with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Fota Iulian

Presidential Adviser, Head of the National Security Department

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

Cristian Diaconescu

Presidential Adviser, President of the Senate, former Minister of Foreign Affairs former Minister of Justice

with all the honors and gratitude thereto pertaining

 

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Director, Vishay Intertechnology Inc

RUȚA ZANDMAN

 

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

State Advisor 

LIGIA DECA

President of Romania

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

I Counsellor

Mme. KATALIN KISSNÉ HLATKI

Hungary

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

Ambassador 

WERNER HANS LAUK

Federal Repubilc of Germany

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

MADICKE NIANG

Minister of Foreign Affairs-Republic of Senegal

with all the honors and gratitude thereto pertaining

In recognition of the special contribution to the early studies program of

DIPLOMACY AND INTERNATIONAL AFFAIRS

 

AVIGDOR LIEBERMAN

Minister of Foreign Affairs, State of Israel

with all the honors and gratitude thereto pertaining